گروه ققنوس چطور تشکیل شد؟

وقتی فراگیری موسیقی به حد قابل قبولی می‌رسد، نیاز است که آن را در اختیار دیگران هم قرار داد. اواخر سال ۸۷ با گرد هم جمع کردن چند نفر از دیگر دوستان نوازنده اقدام به تشکیل یک گروه موسیقی کوچک کردیم. من (سرپرست گروه) در طول مدت نوازندگی‌ام همواره ارادت خاصی به استاد پرویز مشکاتیان داشتم و از سبک نوازندگی ایشان الگوبرداری می‌کردم و یکی از آرزوها وبرنامه‌هایم این بود که روزی از محضرشان استفاده کنم. اما متاسفانه بخت با من یار نبود و خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کردیم استاد را از دست دادیم. ققنوس نام یکی از آخرین ساخته استاد مشکاتیان بود و ما گروه موسیقی خود را به احترام استاد، ققنوس نامگذاری کردیم.

صاحب امتیاز سایت : محمد رضا دستگاهدار

فهرست