چارتار

خرید اینترنتی بلیت کنسرت گروه چارتار (تمدید شد)

خرید اینترنتی بلیت کنسرت گروه چارتار (تمدید شد) سالن اجرا : سالن میلاد نمایشگاه   قیمت بلیت ها (ریال) ۵۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰   یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵ دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵ خرید بلیت

ادامه مطلب...
رضا یزدانى

خرید اینترنتی بلیت کنسرت نوستالژى رضا یزدانى

خرید اینترنتی بلیت کنسرت نوستالژى رضا یزدانى سالن اجرا : مرکز همایشهای برج میلاد   قیمت بلیت ها (ریال) ۳۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰   سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ خرید بلیت

ادامه مطلب...
پازل بند

خرید اینترنتی بلیت کنسرت پازل بند

خرید اینترنتی بلیت کنسرت پازل بند سالن اجرا : سالن میلاد نمایشگاه   قیمت بلیت ها (ریال) ۵۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰   پنج‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ پنج‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵ خرید بلیت

ادامه مطلب...
فرزاد فرزین

خرید اینترنتی بلیت کنسرت فرزاد فرزین

خرید اینترنتی بلیت کنسرت فرزاد فرزین سالن اجرا : سالن میلاد نمایشگاه   قیمت بلیت ها (ریال) ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰   سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵ خرید بلیت

ادامه مطلب...
سیامک عباسی

خرید اینترنتی بلیت کنسرت سیامک عباسی

خرید اینترنتی بلیت کنسرت سیامک عباسی سالن اجرا : سالن میلاد نمایشگاه     قیمت بلیت ها (ریال) ۵۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰   پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵ خرید بلیت

ادامه مطلب...
علیرضا طلیسچی

خرید اینترنتی بلیت کنسرت علیرضا طلیسچی

خرید اینترنتی بلیت کنسرت علیرضا طلیسچی سالن اجرا : مرکز همایش های برج میلاد   قیمت بلیت ها (ریال) ۴۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰   پنج‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ پنج‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ خرید بلیت

ادامه مطلب...
مهدی یراحی

خرید اینترنتی بلیت کنسرت مهدی یراحی

خرید اینترنتی بلیت کنسرت مهدی یراحی سالن اجرا : مرکز همایشهای برج میلاد   قیمت بلیت ها (ریال) ۴۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰   جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ خرید بلیت

ادامه مطلب...
اشوان

خرید اینترنتی بلیت کنسرت اشوان

خرید اینترنتی بلیت کنسرت اشوان سالن اجرا : مرکز همایشهای برج میلاد قیمت بلیت ها (ریال) ۴۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰ سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰ خرید بلیت

ادامه مطلب...